Radni nie wyrazili zgody na dotację dla szpitala

Wniosek przedstawił radny Marek Polichańczuk po spotkaniu z  dyrektorem SP ZOZ. Radny wspominał, że  szpital jest w bardzo trudnej sytuacji.  Radny mówił, że można pomóc szpitalowi dzięki środkom otrzymanym przez miasto w wyniku uzupełnienia subwencji ogólnej i środki rezerwy.

Dotacja miała zostać przeznaczona na zakup Ultasonografu Canon Xario 200G – kwota 170 000,00 zł, stanowisko do resuscytacji noworodka Drager – kwota 54 000,00 zł oraz Respirator Noworodkowy nCPAP infantFlow + lampa do fototerapii marko ATOM – kwota w zestawie 70 000,00 zł.

Inni radni wskazywali, że szpital jest jednostką powiatową, a nie miejską. Jak mówił radny Grzegorz Siwek, o finanse szpitala powinien dbać dyrektor placówki.

Ostatecznie za wnioskiem zagłosowało 9 radnych. 10 było przeciw, jedna osoba była nieobecna. Od głosu wstrzymał się jeden radny.