Radni obniżyli stawki dla firm telekomunikacyjnych

Miasto wyszło naprzeciw oczekiwaniom lubartowskich firm telekomunikacyjnych, zajmujących się między innymi dostarczaniem internetu.

Stawki za zajęcie 1 mkw pasa drogowego dla urządzeń telekomunikacyjnych zostały zmniejszone z 50 zł do 5 zł. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni na ostatniej sesji 12 lipca.

Potrzebę obniżenia stawek zgłaszały do Urzędu Miasta lubartowskie firmy telekomunikacyjne, które często aby obniżyć koszty, prowadziły sieć światłowodową przez prywatne działki. O obniżenie stawek zabiegało także ministerstwo w związku z uruchamianiem ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej, która połączy wszystkie sieci w Polsce i zapewni dostęp do szybkiego internetu.

– Obniżenie opłaty zwiększy dostęp mieszkańców do tych usług – mówił podczas sesji burmistrz Krzysztof Paśnik. Ostatecznie za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 był przeciw (Grzegorz Gregorowicz).

kw