„Radni odpowiadają” – radna miejska, Dorota Mazur

Ze swoich deklaracji wyborczych zrealizowałam….

Przede wszystkim wspierałam pomysł przeniesienia zakładu zagospodarowania odpadów do Rokitna. Wspierałam też pomysł budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Piaskowej z ulicą Kolejową. Jeśli chodzi o sprawy kulturalne, działam w stowarzyszeniu Wspólnota Lubartowska. Organizujemy niewielkie happeningi, które pomagają przyjemnie spędzić czas, pokazać trochę twórczości lokalnej. Zadaniem tego stowarzyszenia jest również wspieranie młodzieży zdolnej, pochodzącej ze środowisk uboższych. Dzielimy się też swoja dietą z różnymi organizacjami, które potrzebują wsparcia finansowego. Pomogliśmy między innymi stowarzyszeniu Alwernia, wspieramy akcję segregowania odpadów, którą prowadzi  II LO.

Do końca kadencji planuję jeszcze…

Zamierzam wspierać budowę ronda przy skrzyżowaniu ul. Wierzbowa – Batalionów Chłopskich. Będę proponowała poprawienie chodnika, który znajduje się na „wiadukcie”. Jest on w fatalnym stanie. Będę też zabiegała o modernizację ulicy Północnej oraz Magnoliowej, mieszkańcy proszą o to.

Mieszkańcy najczęściej zwracali się do mnie w sprawach….

Najczęściej rozmawialiśmy o sytuacji związanej z drogami, z drogami dojazdowymi do posesji. Mieszkańcy chcieliby mieć też ścieżkę rowerową w centrum.

foto: Katarzyna Wójcik