„Radni odpowiadają” – radny miejski Andrzej Zdunek

Z moich deklaracji wyborczych zrealizowałem…

DSC_8929 Będąc radnym opozycyjnym, a takim stałem się wbrew własnej woli, ma się niewielki wpływ na to co realizuje Burmistrz wspólnie z radnymi koalicyjnymi. Nie jest to dla mnie zaskoczeniem, bo każda władza, zgodnie zresztą z zasadami demokracji chce wcielić w życie swój własny program, który obiecała wyborcom, by tę władzę utrzymać jak najdłużej. Zadaniem opozycji, czyli również moim, jest natomiast czuwanie by rządzący realizując swoje zadania postępowali zgodnie z prawem i  rozsądnie wydawali samorządowe pieniądze. Zadanie to realizuję pracując w Komisji Rewizyjnej, której jednocześnie przewodniczę. W ubiegłym roku komisja przeprowadziła dwie obszerne kontrole. Analizowaliśmy zasadność wzrostu kosztów kształcenia poniesionych przez szkoły ponad wysokość przyznanej subwencji oświatowej jak też umowę między Gminą Lubartów i naszym miastem dotyczącą refundacji kosztów kształcenia dzieci z gminy uczęszczających do naszych szkół. Mam nadzieję, że zapoczątkuje to szerszą debatę na temat obecnego stanu jak i przyszłości lubartowskiej oświaty. Pracowałem również w Związku Gminy i Miasta Lubartów, przewodnicząc mu i w kilku doraźnych komisjach. Bycie w opozycji, choć z trudem odnajduję się w tej roli, nie przekreśliło całkowicie szans na realizację mojego programu wyborczego Cieszy fakt , że część zadań z moich deklaracji wyborczych została zrealizowana, bądź jest w trakcie realizacji. Największą satysfakcję odczuwam z przystąpienia miasta do programu budowy kolektorów słonecznych do podgrzewania wody w gospodarstwach domowych. Z racji, że zdecydowana większość domów jednorodzinnych w naszym mieście jest ogrzewana węglem, uważam, że jest to zadanie priorytetowe. Ulica Kombatantów, o co obiecałem zabiegać, otrzymała nową nawierzchnię i mam nadzieję, że  ulica Północna również zostanie wyremontowana w tej kadencji. Co prawda pomysł budowy boiska Orlik przy SP 4 okazał  się w obecnym kryzysowym czasie trochę na wyrost ale powstał tam nowoczesny i bezpieczny plac zabaw. O tym, że trudno przebić się ze swoimi argumentami będąc w opozycji przekonałem się, zgłaszając w imieniu mieszkańców  wnioski: o kontynuację budowy chodnika przy ulicy Leśnej, powiększenie parkingu przy Przedszkolu Miejskim nr 1, czy naprawę nawierzchni chodnika przy ulicy Słowackiego przed wiaduktem kolejowym. Żaden z tych wniosków nie uzyskał niestety akceptacji.

 

Do końca kadencji planuję jeszcze zrealizować …

Wspólnie z Komisją Rewizyjną będę w dalszym ciągu czuwał, aby nasze pieniądze były wydawane celowo i z rozsądkiem, zarówno oceniając wykonanie budżetu, jak też przeprowadzając wycinkowe kontrole. Mimo, ze jestem w opozycji będę popierał wszystkie przedsięwzięcia, które przyczynią się do poprawy funkcjonalności naszego miasta i poprawy jakości naszego życia, szczególnie w zakresie drogownictwa i oświaty.  Wszyscy wiemy jak palącym problemem jest drożność komunikacyjna Lubartowa. Dostrzegamy jak pozytywny wpływ na płynność ruchu ma nowe rondo na skrzyżowaniu ulic Lubelska – Kolejowa. Cieszę się, ze podobne rondo powstanie u zbiegu ulic Słowackiego – Wierzbowa, choć moim zdaniem nie rozwiąże to całkowicie problemów komunikacyjnych w tej części miasta. Powinno powstać również rondo na skrzyżowaniu ulicy Słowackiego z drogą wojewódzką nr 815. Właśnie tam w godzinach szczytu tworzą się największe korki i często dochodzi do stłuczek, jeżeli koalicja uzna, że warto o to zabiegać ma moje poparcie. Poprę też budowę ścieżek rowerowych, bo poprawią one bezpieczeństwo zarówno tych, którzy dojeżdżają rowerem do pracy i tych którzy, tak  jak ja jeżdżą rekreacyjnie. Wspólnie z kolegami z Komisji Oświaty chciałbym kontynuować gruntowną analizę bazy lokalowej, sytuacji finansowej i demograficznej lubartowskiej oświaty. Trudnym do rozwiązania problemem jest ciasnota w jednej szkole przy jednoczesnym wynajmowaniu wolnych powierzchni w innej, jak to rozwiązać bez kosztownych inwestycji, jak uniknąć takich sytuacji w przyszłości ?

Mieszkańcy najczęściej zwracają się do mnie w sprawach …

Jakości utrzymania ulic i chodników, szczególnie w czasie ostatniej zimy.  Pytają kiedy powstanie parking przy cmentarzu, czy powstanie ścieżka rowerowa  wzdłuż ulic Lubelska-Słowackiego.