Radni uchwalili budżet na 2023 rok. Jakie inwestycje czekają Lubartów ?

Podczas poniedziałkowej (6 stycznia) sesji Rady Miasta Lubartów radni przyjęli wieloletnią prognozę finansową oraz budżet miasta. Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego oraz budowa obiektu sportowego dla taekwondeków to najważniejsze inwestycje, jakie Miasto ma zrealizować w 2023 roku.

Za przyjęciem uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej zagłosowało 11 radnych, a 10 było przeciw.

Według uchwalonego budżetu dochody Miasta w 2023 roku mają wynieść blisko 105 mln zł. Ponad 18 mln to pozyskane przez Miasto środki zewnętrzne. Z kolei wydatki miasta sięgną ponad 111 mln. zł. Prawie 26 mln zł w budżecie przeznaczonych jest na zadania inwestycyjne, z tego ponad 14 mln zł na inwestycje drogowe. Ponad 7 mln na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Jak podkreślił podczas sesji burmistrz Krzysztof Paśnik, dokument powstał w oparciu o wnioski radnych i samych lubartowian.

Jedną z ważniejszych inwestycji, jaką Miasto zrealizuje jest budowa obiektu sportowego przy ul. Szkolonej na osiedlu Popiełuszki. Po 30 latach lubartowscy tenisiści i zawodnicy taekwondo doczekają się sali sportowej z prawdziwego zdarzenia. Na ten cel miasto pozyskało 8 mln dotacji w ramach programu Polski Ład. W ramach zadania planowane jest opracowanie kompleksowej koncepcji zabudowy nieruchomości przy ul. Szkolnej stanowiącej własność miasta budynkiem mieszkalnym oraz usługowym z salą sportową.

Dzięki pozyskanym przez Miasto środkom z funduszy norweskich (3,3 mln zł.) możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja II LO. W ramach inwestycji wykonane zostanie m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody użytkowej, wymiana opraw oświetleniowych oraz budowa instalacji fotowoltaicznej. Wcześniej na to zadanie miasto pozyskało dotację w ramach programu Polski Ład. Obecnie trwa postępowanie przetargowe.

Na inwestycje drogowe miasto wyda w tym roku kwotę ponad 14 mln zł. Remonty dotyczą ulicy Parkowej na odcinku od ulicy Akacjowej, Akacjowej, Mieszka I, Jana III Sobieskiego, Królowej Jadwigi, drogi do firmy Solbet. Przebudowana zostanie również droga boczna do ul. Żeromskiego.

W budżecie znalazły się też środki na budowę oświetlenia dróg i przejść dla pieszych oraz rozbudowę monitoringu miejskiego i budowę nowych punktów kamerowych. Nowe place zabaw powstaną w Parku Miejskim oraz na osiedlu Popiełuszki – tu też dodatkowo stanie siłownia plenerowa.

Burmistrz Krzysztof Paśnik

Przyjęty budżet, to plan niełatwy bo i czasy mamy trudne. Mimo rosnącej inflacji, wzrostu cen towarów i usług przy jednoczesnym utrzymaniu dochodów na tym samym poziomie, a w niektórych przypadkach nawet przy ich spadku staraliśmy się w tym budżecie zawrzeć wszystkie te wydatki, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miasta i jego dalszego rozwoju. Dziękuję radnym koalicyjnym, wszystkim i każdemu z osobna za głosowanie. To głosowanie to dowód odpowiedzialności i troski o dobro naszego miasta. Tych radnych, którzy głosowali przeciwko, mimo wszystko zapraszam do dalszej współpracy.

Grzegorz Gregorowicz

Budżet jest optymalny z punktu widzenia interesów miasta. Dobrany pod możliwości i oczekiwania społeczne bez względu na sympatie polityczne i okręgi wyborcze. Jestem zdziwiony, że radni opozycyjni głosowali przeciw, mimo że projekt uchwały zawierał elementy, o które sami zabiegali. Debata opozycji była pozbawiona elementów merytorycznych i miała charakter polityczny. Deklaruję, że będziemy robili wszystko, by budżet został sprawnie zrealizowany i był oddalony od sporów politycznych.

Radna Beata Pasikowska

Dla mnie bardzo ważne w tym budżecie są inwestycje w szkoły. Bardzo cieszę się, że udało się dodatkowo pozyskać pieniądze z funduszy norweskich na rzecz termomodernizacji 2 LO. Jako radna klubu PiS uważam, że to bardzo dobry budżet z perspektywy naszego klubu. Fundusze jakie dostaliśmy w ramach Polskiego Ładu są bardzo dobrze zagospodarowane.

Katarzyna Wójcik