Radni udzielili wsparcia szpitalowi

Radni podczas zdalnej sesji Rady Miasta Lubartów 28 kwietnia zdecydowali o wsparciu lubartowskiego szpitala. Kwota 300 tysięcy złotych będzie przeznaczona na zakup karetki, respiratora i środków ochrony osobistej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie zwrócił się do Urzędu Miasta Lubartów z prośbą o udzielenie wsparcia finansowanego na walkę z koronawirusem w wysokości 300 tysięcy złotych. Szpital wnioskował o dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego w postaci ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby ratowniczych zespołów wyjazdowych w kwocie 150 tysięcy złotych oraz na zakup respiratora dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii w kwocie 100 tysięcy złotych. SP ZOZ zwróciła się też o dofinansowanie niezbędnych zakupów bieżących w postaci odzieży ochronnej na kwotę 50 000 zł. Radni zdecydowali o przekazaniu 250 000 złotych dla szpitala w formie dotacji celowej. Natomiast Rada Miasta nie mogła przekazać środków na zakup odzieży ochronnej, gdyż jest to traktowane jako wydatki bieżące. Zostaną one zakupione przez Miasto za kwotę 50 tysięcy złotych i przekazane szpitalowi.