Radni ustalili zasady działania Młodzieżowej Rady Miasta

Wkrótce w Lubartowie zacznie działać Młodzieżowa Rada Miasta. Jej statut czyli cele, zasady działania i tryb wyboru członków ustalili radni na sesji Rady Miasta 11 kwietnia.

W skład Młodzieżowej Rady Miasta wejdzie 14 uczniów. Radni będą powoływani na dwa lata w wyniku wyborów przeprowadzonych przez poszczególne szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe, które mieszczą się na terenie miasta.

-Burmistrz otrzymywał wiele sygnałów od młodych ludzi o potrzebie utworzenia w naszym mieście podmiotu będącego reprezentacją młodzieży tak, aby stworzyć jej możliwość realnego wpływu na decyzje podejmowane przez władze Lubartowa – mówił podczas ostatniej sesji naczelnik Artur Kuśmierzak.

Celem Młodzieżowej Rady Miasta będzie między innymi promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, integracja i współpraca środowisk młodzieżowych, promocja kultury tworzonej przez młodzież oraz działania na rzecz obrony praw ucznia i ochrony środowiska.

Liczba przedstawicieli w radzie będzie uzależniona od ilości uczniów w danej szkole. Zgodnie z tym SP 1 będzie miała 2 mandaty, SP 3 – 3 mandaty, SP4 – 1 mandat, II LO -2 mandaty, Zespół Szkół nr 2- 3 mandaty, RCEZ – 3 mandaty.

Nadzór nad działalnością rady ma sprawować burmistrz.

Przypomnijmy, że na posiedzeniu 15 grudnia Sejmik Dzieci i Młodzieży podjął uchwałę o samorozwiązaniu. Zamiast Sejmiku zdecydowano o powstaniu Młodzieżowej Rady Miasta. Uchwałę o jej utworzeniu lubartowscy radni podjęli już w 2005 r., jednak nie doszło do jej uformowania.

Burmistrz Krzysztof Paśnik podczas spotkania z młodzieżą przekonywał, że jest otwarty na współpracę. Dowodem na to jest między innymi wpisanie pomysłu o utworzeniu pumptrucku do budżetu na 2022 roku.

(kw)