Radni zdecydowali o zakupie sprzętu dla szpitala

Na ostatniej sesji Rady Miasta Lubartów 22 czerwca radni głosowali nad uchwałą dotyczącą pomocy rzeczowej Powiatowi Lubartowskiemu w zakresie zakupu i przekazania sprzętu medycznego dla szpitala w Lubartowie.

SP ZOZ wystosował prośbę do burmistrza o wsparcie w zakupie sprzętu w grudniu 2021 roku. chodziło o pomoc w zakresie zakupu specjalistycznego sprzętu: ultrasonografu, respiratora noworodkowego z lampą do fototerapii oraz stanowiska do resuscytacji noworodka.

Podczas sesji w marcu br. zabezpieczono w budżecie miasta kwotę 300 tysięcy złotych powyższy cel. Radni zdecydowali 22 czerwca o pomocy rzeczowej dla Powiatu Lubartowskiego.

Za uchwałą głosowało 17 radnych, a 2 wstrzymało się od głosu.