Radni zdecydują czy w Lubartowie będą inwestycje – głosowanie nad budżetem

Dziś odbędzie się sesja Rady Miasta Lubartów. Obrady rozpoczną się w ratuszu o godz. 17.00. Radni będą zajmować się między innymi uchwałą budżetową na 2023 rok.

Przebudowa dróg i chodników w różnych częściach miasta, budowa placu za baw w parku miejskim, modernizacja fontanny na Rynku czy budowa sali sportowej dla zawodników taekwondo i tenisa stołowego – jakie inwestycje zrealizuje Miasto w 2023 roku? To zależy tylko od decyzji radnych, którzy będą głosowali nad przyszłorocznym budżetem. Jedno jest pewne – przygotowana propozycja, to dobry budżet na ciężkie czasy.
Uchwała budżetowa to jeden z najważniejszych dokumentów w roku, jakie zatwierdza Rada Miasta. Jego konstruowanie nie jest prostym zadaniem, szczególnie w obecnych trudnych warunkach związanych m.in. z inflacją. Miliony na budowę dróg i infrastruktury miejskiej, termomodernizacje czy wydarzenia kulturalne. Znamy już plan budżetu Miasta Lubartów na 2023 rok. Głosowanie odbędzie się podczas sesji w czwartek 22 grudnia. To wtedy radni zdecydują na co przeznaczyć pieniądze. Jeżeli przyjrzeć się projektowi budżetu jest on zdecydowanie proinwestycyjny i odpowiada na realne potrzeby mieszkańców. Dokument powstał w oparciu o wnioski radnych i samych lubartowian. Poniżej przedstawiamy kilka z najważniejszych inwestycji o losie których zdecydują radni.
Modernizacja infrastruktury drogowej
W ramach zadania przebudowane zostaną istniejące nawierzchnie dróg gminnych. Na ulicy Akacjowej wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna oraz wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Na drodze do firmy Solbet (boczna Nowodworskiej) wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna ulicy, przebudowane zostaną chodniki oraz rozbudowana zostanie istniejąca sieć kanalizacji deszczowej. Na ulicach Akacjowa, Mieszka I, Jana III Sobieskiego, Królowej Jadwigi wykonana zostanie nowa nawierzchnia ulic z kostki brukowej oraz wybudowane zostaną zjazdy i dojścia do przyległych posesji. Na realizację zadania Miasto pozyskało dofinansowanie w ramach programu „Polski Ład” w wysokości 6 999 800 zł.
Przebudowa drogi bocznej ul. Żeromskiego
Obejmuje wykonanie nowej nawierzchni ulicy z kostki brukowej oraz wybudowane zostaną zjazdy i dojścia do przyległych posesji.
Rozbudowa monitoringu
Obejmuje wykonanie projektu rozbudowy monitoringu miejskiego oraz budowę nowych punktów kamerowych (6-8 sztuk kamer) zlokalizowanych przy drogach gminnych Miasta Lubartów.
Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie
Obejmuje przeprowadzenie pogłębionej termomodernizacji budynków II LO przy ulicy Lubelskiej 68 w Lubartowie. W ramach inwestycji wykonane zostanie m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody użytkowej, wymiana opraw oświetleniowych oraz budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49 kW. Na przedmiotowe zadanie Miasto pozyskało dotację w ramach programu Polski Ład w kwocie 5 000 000 zł.
Budowa oświetlenia dróg i przejść dla pieszych
Budowa oświetlenia drogi (boczna ulicy Krańcowej) tj. ustawienie 9 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED oraz wykonanie dodatkowego doświetlenia przejść dla pieszych przy drogach publicznych.
Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej na os. Popiełuszki w Lubartowie
Planowana jest budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni plenerowej na osiedlu mieszkaniowym Ks. Popiełuszki w Lubartowie. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja techniczna i zlecona budowa obiektu.
Budowa budynku mieszkalnego z salą sportową i sklepem socjalnym – I etap
W ramach zadania planowane jest opracowanie kompleksowej koncepcji zabudowy nieruchomości przy ul. Szkolnej stanowiącej własność Miasta budynkiem mieszkalnym oraz usługowym z salą sportową. W pierwszym etapie inwestycji realizowana będzie budowa budynku usługowego z salą sportową. Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj do roku 2025. Na jego realizację Miasto pozyskało dotację w ramach programu Polski Ład w kwocie 8 000 000 zł.
Budowa placu zabaw w Parku Miejskim
W ramach zadania planowane jest wykonanie placu zabaw w Parku Miejskim w oparciu o posiadaną przez Miasto dokumentację techniczną przebudowy parku wraz z wykonaniem niezbędnej części alejek stanowiących dojście do placu od strony istniejących przejść.
Red.