Radni zdecydują o nazwie ulicy i placu

Na najbliższej sesji 22 lutego radni zdecydują o nadaniu nazwy dla placu znajdującego się przed ratuszem oraz jednej z lubartowskich ulic. Projekt uchwały w tej sprawie został przygotowany jeszcze w październiku 2018 roku.

Ulica Józefa Lulka to propozycja dla drogi przebiegającej od Jana Pawła II do Armii Krajowej. Plac Księcia Pawła Karola Sanguszki to pomysł na nazwę placu znajdującego się między ulicami Jana Pawła II, Rynek I, Farna, Rynek II.

Uwagi i wnioski w spawie uchwały, zgodnie z ustawą mogły składać organizacje pożytku publicznego działające na terenie Lubartowa.

Do Urzędu Miasta wpłynął jeden formularz konsultacyjny od Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów.

Fundacja MOL nie widzi potrzeby zmiany nazwy tej ulicy, poprzez nadanie jej   im. Józefa Lulka – wskazana ulica wg wiedzy wnioskodawców nosi nazwę ul. Berka Joselewicza. Lubartów był miastem wielokulturowym, stąd pamięć o postaciach pochodzenia żydowskiego nie jest niczym negatywnym – czytamy we wniosku.

Zgodnie z dokumentacją posiadaną przez Urząd Miasta Lubartów ul. Berka Joselewicza nie istnieje, a nazwa ta była używana jako zwyczajowo przyjęta. Zdaniem Urzędu Miasta nie ma przeszkód w nadaniu nazwy dla tej ulicy Józefa Julka. Nazwa ta została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Planowania Przestrzennego i Budownictwa Rady Miasta. Na wniosek Komisji z dnia  2 października 2018r. przygotowano projekt uchwały w sprawie nadania tej nazwy.

Fundacja MOL zaproponowała także, aby plac pomiędzy ulicami: Jana Pawła II, Rynek I, Farna, Rynek II nosił nazwę: Plac Targowy.

Proponowana nazwa nawiązuje do tradycji wieloletniej funkcji, którą spełniał. Funkcjonuje ona obecnie potocznie – czytamy we wniosku.

Ratusz odpowiada, że projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla placu im. Księcia Pawła Karola Sanguszki został przygotowany w oparciu o wniosek Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego z 2012r. oraz wniosek Radnych Rady Miasta Lubartów  z 2017r., które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Planowania Przestrzennego i Budownictwa Rady Miasta. Na wniosek Komisji z dnia  2 października 2018r. przygotowano projekt uchwały w sprawie nadania tej nazwy.

Paweł Karol Sanguszko – Rodowi Sanguszków, a szczególnie Pawłowi Karolowi, Lubartów zawdzięcza się między innymi rozwój gospodarczy i powstanie budowli, które ukształtowały wygląd miasta trwający do czasów współczesnych.

Józef Lulek – żołnierz, nauczyciel, przewodnik, regionalista. Był między innymi współzałożycielem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubartowskiej (od 1977 r Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego), członkiem kolegium redakcyjnego i redaktorem literackim „Lubartów i Ziemia Lubartowska”, autorem przewodnika turystycznego „Lubartów i okolice”. Kierował Ogniskiem Metodycznym Języka Polskiego w ośrodku w Lubartowie.

Katarzyna Wójcik