„Radni odpowiadają” -Radny miejski Tomasz Prażmo

1.Z moich deklaracji wyborczych zrealizowałem…

Największym problemem Lubartowa w poprzedniej kadencji według mnie były liczne konflikty. Dlatego rozpoczynając działalność w Radzie Miasta Lubartów chciałem w pierwszej kolejności to zmienić. Tylko w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania może powstać coś pięknego. Można się różnić w opiniach, ale nie wolno przestać się szanować. Dlatego niejednokrotnie uczestnicząc w licznych spotkaniach, komisjach i sesjach Rady Miasta swoim własnym przykładem starałem się pokazywać, że lepiej jest szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli. Starałem się nie wprowadzać atmosfery walki i konfliktów. Podejmowałem dyskusję odnosząc się do argumentów a nie do osób. Nauczyłem się też jednak, że cele społeczne da się osiągać tylko w grupie, dobrze funkcjonującej drużynie. Działalność w pojedynkę będzie po pierwsze nieskuteczna, po drugie będzie tylko kreowaniem własnej osoby. Jestem świadom, że tak wiele dobrych rzeczy, które wydarzyły się w naszym mieście w ostatnich dwóch latach (np. sprawa przystanku w centrum, ZZO w Rokitnie) to wynik działania zespołu. Ludzi, którzy stworzyli atmosferę współpracy. Moim osobistym wkładem było zaangażowanie się w promocję miasta poprzez organizację imprezy miejskiej.

2.Do końca kadencji planuję jeszcze zrealizować…

Zgodnie ze swoimi kompetencjami chciałbym realizować zadania na polu oświaty, sportu i rekreacji. Mam tu konkretnie na myśli sprawę ścieżek rowerowych oraz inicjatyw, które przyczyniają się do rozwijania pasji przez lubartowską młodzież.

3.Mieszkańcy najczęściej zwracali się do mnie w sprawach…

Oświaty i dróg miejskich.