Radny zapyta mieszkańców o szlabany

Radny Artur Kuśmierzak zapowiedział, że w tym tygodniu rozpocznie zbieranie podpisów za pomysłem, aby szlabany na spółdzielczych osiedlach były otwarte w godz. 8.00 – 16.00.

O problemie kilkakrotnie pisaliśmy na naszych łamach. Właściciele oraz najemcy lokali użytkowych skarżyli się, że spółdzielcze szlabany ograniczyły prowadzenie przez nich  działalności, a brak dostępu do parkingu szczególnie uderza w osoby starsze, które korzystają z tamtejszych zakładów leczniczych.

Ich zdaniem Zarząd Spółdzielni powinien brać pod uwagę interesy wszystkich zainteresowanych,w tym osób prowadzących lokale oraz powinien kierować się zasadą kompromisu.

Właściciele i najemcy lokali zaproponowali spółdzielni, aby szlabany pozostały otwarte w godzinach 8.00-16.00, jednak do reakcji za strony spółdzielni nie doszło.

-W kwestii szlabanów zgłosiło się do mnie sporo mieszkańców – mówi radny Artur Kuśmierzak.

– Od czwartku będę odwiedzał mieszkańców bloków w celu zebrania podpisów czy są za tym, by szlabany były otwarte w godzinach od 8- 16 – dodaje.

Zapowiedział również, że będzie prowadził spotkania z mieszkańcami z formie on-line poprzez google Meet. Będą się one odbywały w poniedziałki o godzinie 19.00, linki do spotkań pojawią się w mediach społecznościowych radnego.

(kw)