Radosław Szumiec odwołany ze stanowiska

Burmistrz Krzysztof Paśnik wczoraj (26 listopada)wydał swoje pierwsze zarządzenie. Dotyczy ono odwołania zastępcy burmistrza Radosława Szumca. Odwołanie jest jednoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Zgodnie z zawarta wcześniej umową koalicyjną, zastępcą nowego burmistrza ma zostać Jakub Wróblewski (Koalicja Obywatelska).