Ratusz ogłosił przetarg na przebudowę parku

Urząd Miasta Lubartów 13 marca ogłosił przetarg na przebudowę Parku Miejskiego w Lubartowie. Na oferty wykonawców czeka do 29 marca.

Przebudowa Parku Miejskiego ma się odbyć w ramach projektu Zielony LOF współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Prace obejmą podstawowe zabiegi pielęgnacyjne i rewaloryzacyjne przestrzeni publicznej oraz podkreślenie i wydobycie historycznego kontekstu terenu.

W sąsiedztwie pałacu ma powstać salon ogrodowy z zachowaniem istniejącego układu komunikacyjnego oraz formy wnętrz ogrodowych i nasadzeń kwaterowych. Fontanna i schody przy stawie zostaną odnowione , a staw będzie oczyszczony z mułu i zanieczyszczeń organicznych. W projekcie przewidziana jest też likwidacja znajdującej się na nim wyspy. Woda w stawie ma być napowietrzana przez trzy dysze – gejzery.

W pierwszym etapie prac w parku nie będzie budowy nowego amfiteatru, budynku toalet oraz zaplecza technicznego parku, placu zabaw dla dzieci i siłowni plenerowej, ogrodu sensorycznego, fontanny posadzkowej – wodnego placu zabaw, budowy płyty betonowej (pod skatepark / lodowisko), części dróg i dwóch sekcji ogrodzenia. Prace miałyby potrwać do końca września 2020 roku.

Sylwia Cichoń