Ratusz uczył NGO jak składać wnioski

Spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla przedstawicieli organizacji pożytku publicznego w sprawie otwartych konkursów ofert zorganizowano 28 lutego w Urzędzie Miasta. Wnioski na realizację zadań publicznych na 2019 rok można składać do 8 marca.

Do składania ofert między innymi z zakresu kultury, sportu czy promocji zaprosił przedstawicieli organizacji pozarządowych burmistrz Krzysztof Paśnik.
-Traktujemy państwa jako partnerów w pracy na rzecz miasta, realizowania zadań – mówił zastępca burmistrza Jakub Wróblewski.
Mamy pewne priorytety. W niektórych konkursach zależy nam na tym, aby imprezy kulturalne, sportowe czy edukacyjne były realizowane na placu przed ratuszem . Promujemy też działania na rzecz osób starszych. Za nie są też dodatkowe punkty. Staramy się też propagować działania związane z edukacją na rzecz ochrony środowiska. Jako miasto mamy problem z czystością powietrza, dzikimi wysypiskami – dodał.

Szkolenie poprowadziła Magdalena Wyrobek z Biura ds. Współpracy i Komunikacji Społecznej.
Pierwszy konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań miasta obejmuje zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Drugi konkurs dotyczy realizacji zadań promocji miasta. Trzeci obejmuje zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz ochrony i promocji zdrowia.

Na oferty urząd czeka do 8 marca. W kwietniu zamierza także ogłosić konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego dotyczący przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Katarzyna Wójcik