Ratusz wyremontuje szalet miejski

Urząd Miasta Lubartów zaprasza do składania ofert na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej przebudowy lokalu w budynku Hali Targowej na szalet publiczny. Termin składania ofert  mija 26 maja.

Szalet ma mieć automatyczne wejścia do sanitariatów, system monitorowania obiektu i być dostępy dla niepełnosprawnych. Wewnątrz obiektu znaleźć mają się dwie kabiny WC dla kobiet i po jednej kabinie dla mężczyzn i osób niepełnosprawnych. . Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej UM.

SC