Ratusz zapewni transport na szczepienie przeciw Covid-19

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zapewnieniu transportu do punktów szczepień osób niepełnosprawnych i mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc, Urząd Miasta Lubartów informuje o możliwości zgłoszenia takiej potrzeby  telefonicznie pod nr  500 067 230 w godz. od 7.30 do 15.30.
Osoba zainteresowana dowozem, musi znać swój wyznaczony termin szczepienia. Zgodnie z przyjętymi na szczeblu centralnym ustaleniami, pomocą w tym zakresie objęte zostaną osoby : posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami; mające trudności z dostępem do punktów szczepień (np. osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).
Osoby objęte tą formą pomocy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jej realizacją.