Ratusz zleca opracowanie strategii rozwoju elektromobilności Miasta Lubartów

Urząd Miasta Lubartów zaprasza do składania ofert na opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności Miasta Lubartów”. Na oferty czeka do 4 lutego.

Celem głównym strategii jest minimalizacja emisji zanieczyszczeń do środowiska powodowanych przez transport drogowy. „Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Lubartów ” ma być opracowana zgodnie z „Programem Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, w szczególności z planem Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”, Krajowymi ramami polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zadanie jest współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokumentacja ma być gotowa do końca września 2020 r., a jej wstępna wersja powinna być przekazana do konsultacji już na początku lipca. Strategia ma sięgać do 2035 roku.

Wykonawca ma za zadanie zebranie wszelkich materiałów potrzebnych do stworzenia strategii, przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami, uczestnictwo w spotkaniach z radnymi i przygotowanie ostatecznego dokumentu do przegłosowania przez radnych. Strategia ma stanowić drogowskaz, który na podstawie aktualnej i historycznej sytuacji gminy oraz obecnie występujących zjawisk społecznych i gospodarczych wytyczy najkorzystniejszy kierunek rozwoju dziedzin związanych z szeroko pojętą mobilnością. Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubartów.

Sylwia Cichoń