RCEZ kształci zawodowo

Technik budownictwa i Monter zabudowy i robót wykończeniowych

 

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie od lat kształci dobrze wykwalifikowanych i cenionych zarówno przez pracodawców, jak i zleceniodawców fachowców branży budowlanej. Nie na darmo w świadomości wielu mieszkańców naszego miasta funkcjonuje jeszcze dawna nazwa szkoły – SRB, czyli Szkoła Rzemiosł Budowlanych.

Obecnie RCEZ kształci w branży budowlanej przyszłych techników budownictwa w ramach pięcioletniego Technikum Zawodowego oraz przyszłych monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ramach trzyletniej Branżowej Szkoły I stopnia.

Podczas nauki uczniowie łączą teorię z praktyką. W technikum budowlanym źródłem dodatkowej wiedzy są praktyki zawodowe, podczas których uczniowie mają sposobność uczestnictwa i obserwacji realnych procesów budowlanych. Technik budownictwa jest zawodem dla osób, które chcą nabyć umiejętności z zakresu organizowania robót budowlanych, sporządzania kosztorysów oraz wykonywania robót murarskich i tynkarskich. Wybór nauki w Branżowej Szkole I stopnia będzie zaś doskonałą decyzją dla tych, którzy chcą nabyć umiejętności z zakresu wykonywania robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

W technikum budowlanym uczniowie zdobywają dwie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich oraz Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

W Branżowej Szkole I Stopnia Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej kształci w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie to Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest zawodem dla osób, które chcą nabyć umiejętności z zakresu wykonywania robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

            Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia. Po ukończeniu Branżowej Szkoły II stopnia i uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego mogą uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie.

Zapotrzebowanie na krajowym oraz zagranicznym rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników z branży budowlanej jest stałe z tendencją wzrostową. Absolwenci naszej szkoły to cenieni fachowcy jako wykonawcy oraz – po zdobyciu kierunkowego wykształcenia wyższego i stosownych uprawnień – przyszli projektanci i kadra kierownicza budów. Fachowa wiedza z dziedziny budownictwa jest również niezmiernie przydatna w handlu, innych usługach pokrewnych, a także w takich dziedzinach takich jak prawo i administracja.

RCEZ