RCEZ pożegnało absolwentów

Maj, jak co roku tradycyjnie rozpoczął się w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej egzaminem maturalnym. Kasztany co prawda nie zdążyły zakwitnąć, ale mimo to wierzymy, że wszyscy nasi absolwenci uzyskają jak najlepsze wyniki egzaminacyjne.

W roku szkolnym 2020/2021 naszą szkołę ukończyło 95 uczennic i i uczniów Technikum Zawodowego kształcącego w zawodach: Technik Ekonomista, Technik Elektronik, Technik Budownictwa i Technik Mechanik. Pięcioro absolwentów otrzymało świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Byli to: Weronika Czeladka, która uzyskała najwyższą w szkole średnią ocen 5,0, Katarzyna Dudek, Alicja Gozdal, Izabela Kulesza, Paweł Sak i Dawid Komor.

Dzień ukończenia szkoły to podniosły moment w życiu młodych ludzi. W tym roku dzień ten jest wyjątkowy także przez szczególną, niespotykaną wcześniej sytuację, która postawiła przed wszystkimi nowe wyzwania. Nasi absolwenci w tym szczególnym czasie zdali już swój pierwszy poważny egzamin – egzamin z odpowiedzialności i dojrzałości.

Gratulujemy naszym uczniom odniesionych sukcesów, tych mniejszych, wynikających z codziennego wysiłku, jak i tych największych, które osiągali na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz w różnorodnych olimpiadach, turniejach i konkursach. Gratulujemy ukończenia szkoły. Wierzymy, że w mądry i dojrzały sposób wykorzystają oni zdobytą wiedzę i umiejętności, kształtując swoją przyszłość i dokonując właściwych wyborów.

RCEZ