RCEZ w Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”

Uczniowie RCEZ po raz kolejny zostali uhonorowani przez Polski Czerwony Krzyż za wkład, jaki wnoszą w popularyzowanie idei honorowego oddawania krwi. Udział w turnieju jest na stałe wpisany w kalendarz pracy naszej szkoły.

Głównym celem projektu ” Młoda krew ratuje życie” jest integrowanie środowisk szkolnych I zachęcenie uczniów do upowszechniania idei honorowego oddawania krwi, a także zachęcenie młodzieży do wstąpienia do grup honorowych dawców krwi. W bieżącym roku szkolnym opiekun Koła PCK w szkole Jacek Bednarski został uhonorowany za promowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród społeczności szkolnej i lokalnej. Podziękowania otrzymał z rąk dyrektor RCKiK w Lublinie Małgorzaty Orzeł.

RCEZ