RCEZ z prestiżową nagrodą w Projekcie Certyfikacji Szkół WSEI 

W dniu 21 kwietnia w auli Lubelskiej Akademii WSEI odbyła się uroczysta gala, podsumowująca Projekt Certyfikacji Szkół. Projekt organizowany jest od 2013 r. i skierowany jest do szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego.  Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie bierze po raz trzeci udział w tym przedsięwzięciu. Celem Projektu jest budowanie wizerunku certyfikowanych szkół jako szkół nowoczesnych, innowacyjnych, przedsiębiorczych, dbających o relacje międzyludzkie i losy swoich absolwentów. 

W edycji 2022r. RCEZ uzyskało dwa tytuły Uczeń – lider innowacji: tytuł otrzymała Karolina Bartkowicz- za całokształt działań podejmowanych w obszarze ekologii i Innowacyjny Dyrektor otrzymała pani Dorota Bułgajewska-Muzyka-  dyrektor szkoły. W tegorocznej edycji 2023 szkoła zdobyła 1 miejsce w kategorii Innowacyjna Inicjatywa za realizację Projektu pt:  Kreatywny Wolontariat RCEZ. Dla całej społeczności szkolnej jest to wyjątkowe wyróżnienie, które jest efektem pracy Szkolnego Koła Wolontariatu i jego opiekunów- pani Moniki Smolarz, pana Jacka Bednarskiego i pana Daniela Kisiewicza. Prestiżowa nagroda jest zwieńczeniem wszystkich działań wolontariuszy realizowanych we współpracy z uczniami,  nauczycielami, rodzicami, pracownikami i dyrekcją szkoły.  

RCEZ Lubartów