RCEZ z tytułami WSEI Lider Innowacji

W X Jubileuszowej Edycji Projektu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie pt: „Szkoła Innowacji” aż trzy prestiżowe tytuły trafiły do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. 

Projekt certyfikacji szkół średnich ma na celu wyróżnienie pod kątem realizacji nowatorskich pomysłów, wspierania kreatywności uczniów, czy aktywności w promowaniu przedsiębiorczości, realizację współpracy międzynarodowej oraz przeprowadzanie niestandardowych i innowacyjnych projektów.

Tytuł Lidera Innowacji przyznany jest w sześciu kategoriach: Szkoła – Lider Innowacji, Innowacyjna Inicjatywa, Dyrektor – Lider Innowacji, Nauczyciel – Lider Innowacji, Innowacyjna Biblioteka, Uczeń – Lider Innowacji.

RCEZ w Lubartowie zostało wyróżnione trzema tytułami za aktywną i innowacyjną pracę placówki w roku szkolnym 2021/2022.

W kategorii Uczeń – Lider Innowacji główny tytuł uczniowskiego lidera otrzymała Karolina Bartkowicz uczennica klasy 4 Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista. Karolina zdobyła tytuł Laureata III Stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Geologicznej OKAWANGO 2021, została Laureatem Programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska”, otrzymała stypendium Starosty Powiatu Lubartowskiego, Stypendium Prezesa Rady Ministrów, została uczestniczką funduszu stypendialnego „Świadkowie Bożego Piękna”, otrzymała stypendium w ramach Programu „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”.

W kategorii Dyrektor – Lider Innowacji pierwsze wyróżnienie i tytuł Lidera Innowacji otrzymał pierwszy raz dyrektor z lubartowskiej szkoły średniej pani Dorota Bułgajewska- Muzyka- dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.

RCEZ