„Recytacje z..Noblem” – zapraszamy do konkursu

Lubartowski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w konkursie recytatorskim – „Recytacje… z Noblem”. Konkurs odbędzie się 8 października o godz. 10.00.

Celem Konkursu jest popularyzacja kultury słowa mówionego, poezji, prozy oraz zwrócenie uwagi młodzieży na ponadczasowość literatury. Mogą w nim wziąć udział uczniowie wszystkich lubartowskich szkół podstawowych, średnich oraz dorośli. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie lub przesłanie Karty zgłoszenia do LOK ul. Rynek II 1, 21 – 100 Lubartów, tel. 81 855 22 42 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września br. Repertuar składa się z dwóch utworów poetyckich bądź prozy i poezji. Komisja konkursowa oceniać będzie według następujących kryteriów: dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych recytatora), interpretacja utworu, kultura słowa i poprawność wymowy, ogólny wyraz artystyczny. LOK serdecznie zaprasza do udziału w konkursie.

Red.