Regionaliści na 480-lecie Lubartowa – podsumowanie

Na rok 2023 przypada 480 rocznica powstania Lewartowa – Lubartowa. Jest to poważny – godny upamiętnienia jubileusz, dlatego też Muzeum Ziemi Lubartowskiej i Lubartowskie Towarzystwo Regionalne podjęło szereg działań mających na celu przypomnienie, przybliżenie, utrwalenie wiedzy o przeszłości i ubogacenie obchodów rocznicowych naszego miasta.

Z tej okazji wydano – jesienią ubiegłego roku – kolejny zeszyt „Gawęd o przeszłości Lubartowa” zatytułowany „Kiedy Lubartów był Lewartowem”. Niedawno ukazała się  kartka odwołująca się do daty 29 maja 1543 r. – urodziny miasta Lewartów. Wiadomość dla kolekcjonerów: oba wydawnictwa są  do nabycia w naszym muzeum.

480-lecie uczciliśmy wystawą „Lubartów w 480 odsłonach”, otwartą 26 maja br. Stanowi ją kilkaset zdjęć dawnego i współczesnego Lubartowa. Muzeum Ziemi Lubartowskiej zaprasza do jej obejrzenia! Udostępniamy ją do połowy września, dodatkowo: zainteresowanych  zapraszamy do muzeum również w ostatnie środy czerwca i lipca w godzinach 16.00 – 18.00.

Odrębne działania dotyczyły środowiska oświatowego. Akcja edukacyjna odbyła się we wszystkich placówkach działających na terenie naszego miasta. Jej efektem jest Lubartowska Teka Historyczna, którą LTR przygotował we współpracy z placówkami. Teka zawiera materiały edukacyjne, scenariusze, konspekty, relacje, teksty źródłowe i opisy, zestawienie bibliografii oraz fotografie dawnego Lubartowa. Jeszcze przed wakacjami Teki trafią do wszystkich przedszkoli i szkół naszego miasta.

Akcentem końcowym był koncert „Lubartów’480” zaprezentowany w dn. 29 maja na placu miejskim. Różnorodny pokaz przygotowany przez dzieci, młodzież i dorosłych był dedykowany Miastu. Kilkugodzinna impreza ujawniła wszechstronne umiejętności i talenty, walory artystyczne, pomysłowość, ekspresję, wrażliwość i emocje młodszych i starszych artystów, prowadzonych przez ich instruktorów i nauczycieli. Za to zaangażowanie dziękujemy!

Wszystkie te działania nie byłyby możliwe gdyby nie aktywność wielu osób – regionalistów i sympatyków LTR, którzy podjęli trud organizacji całości naszych obchodów.

Dziękujemy władzom Miasta za wsparcie finansowe i obecność w naszych działaniach.

Podziękowania należą się wszystkim, którzy zechcieli udostępnić swoje  rodzinne fotografie –  archiwalne ale i współczesne na potrzeby jubileuszowej wystawy w Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Materiał, który przy tej okazji pozyskaliśmy posłuży w przyszłości kolejnym ekspozycjom.

Podziękowania kierujemy do środowiska oświatowego: dyrekcji, nauczycieli i opiekunów dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół, które włączyły się w obchody. Dziękujemy placówkom kultury, które zechciały uświetnić  jubileuszowy koncert swoim występem. Osobne podziękowanie kierujemy do Pana dyrektora Tomasza Baranowskiego i pracowników Lubartowskiego Ośrodka Kultury za pomoc w organizacji koncertu plenerowego.

Specjalne podziękowania kierujemy również do firmy „Studio Promocji Depro” za ogromny wkład w wizualną stronę naszych jubileuszowych działań. Mamy nadzieję, że tegoroczne obchody staną się impulsem do wspólnych przedsięwzięć w przyszłości.

Ewa Sędzimierz