Regionaliści na spotkaniu w Lublinie

Członkowie Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego wzięli udział w spotkaniu opłatkowym regionalistów z województwa lubelskiego, które zorganizowano 11 stycznia w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Wśród gości byli Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury Artur Sępoch i Ewa Sikora-Chołody. Lubartowskie Towarzystwo Regionalne reprezentowali: Maria Kozioł, Marek Kruk, Grażyna Antoniuk i Izabela Korzeniowska. Obecni byli również regionaliści z Michowa i Ostrowa Lubelskiego Była modlitwa, po której wszyscy podzieli się opłatkiem. Spotkanie było połączone z częścią artystyczną- występem Teatru z Nasutowa pt. „Pierwsza wigilia w niepodległej Polsce” oraz teatru „Pokolenie” z Opola Lubelskiego ze spektaklem „Betlejem Polskie”. Poprowadził je przewodniczący Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie Marian Surdacki.

Marek Kruk

foto: Grażyna Antoniuk