Regionaliści na Ziemi Krasnostawskiej

Regionaliści z Lubelszczyzny brali udział w XIV Sejmiku Towarzystw Regionalnych, który miał miejsce w dniach 7-9 października w Krasnymstawie i Żółkiewce. Przedstawiciele 115 stowarzyszeń pierwszego dnia zgromadzili się w sali widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury. Wśród nich byli przedstawiciele Ziemi Lubartowskiej – Marek Kruk z Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Michowa – prezes Marian Wicha i jego żona Janina. Konferencję otworzył Sławomir Partycki, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie. Obecni byli także wicemarszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, Artur Sępoch – dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie, Janusz Szpak – starosta krasnostawski oraz Jacek Lis – wójt Gminy Żółkiewka. Tematem przewodnim spotkania było hasło: „Stanisław Żółkiewski – patriota, hetman, mąż stanu”. W spotkaniu wzięła też udział delegacja z Żółkwi koło Lwowa. Wśród prelegentów byli Andrzej Marciniak z Wyższej Szkoły Oficerskiej w Dęblinie oraz wykładowcy z UMCS i KUL. Drugiego i trzeciego dnia obrady trwały w Gminnej Hali Sportowej w Żółkiewce, położonej nad rzeką o tej samej nazwie. Mówiono o heroizmie Stanisława Żółkiewskiego, który jako jedyny Europejczyk dotarł po bitwie pod Kłuszynem do Kremla w Moskwie. Sejmikowi towarzyszyła wystawa obrazów Andrzeja Misztala i Stanisława Miszczaka. Ponadto występy dzieci i młodzieży z Żółkiewki oraz Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej „Gamza”. Zorganizowano także wycieczkę po Ziemi Żółkiewskiej, leżącej na pograniczu Wyżyny Lubelskiej i Roztocza. Ostatniego dnia był wykład i warsztaty studenckie. Sejmik zakończyła Msza święta w Kościele p.w. św. Wawrzyńca.

Marek Kruk

foto dzięki uprzejmości pani Janiny Wicha

zolkiewka2

zolkiewka-1