Regionaliści w Stoczku Łukowskim

W dniach 3-5 listopada regionaliści ze 115 towarzystw regionalnych Lubelszczyzny przebywali w Stoczku Łukowskim. Uczestniczyli tam w obradach organizowanego po raz piętnasty Sejmiku Towarzystw Regionalnych pod hasłem: „Drogi do niepodległości w małych ojczyznach”.

Uroczyste otwarcie spotkania odbyło się na rynku przed pomnikiem gen. Dwernickiego  wystrzałem z zabytkowej armaty. W sali Miejskiego Ośrodka Kultury regionalistów i gości powitali: prof. Sławomir Partycki-przewodniczący Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych i dr. Artur Sępoch – dyr. Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Wystąpili też: senator RP – Stanisław Gogacz, Marek Kopeć z Urzędu Marszałkowskiego, wicewojewoda – Robert Gmitrczuk oraz burmistrz miasta i wójt gminy Stoczek Łukowski. W sesji plenarnej referaty wygłosiło 7 wykładowców z uczelni lubelskich i siedleckiej. I tak prof. Ewa Maj mówiła o prasie w niepodległej Polsce, dr.hab. Sabina Bober – o mniejszościach narodowych wobec problemu niepodległości Polski po I wojnie światowej; dr.hab. Waldemar Kozyra o Stanisławie Moskalewskim – pierwszym wojewodzie lubelskim /1919-1926/; dr. Anna Szwed-Walczak o organizacjach proobronnych na Lubelszczyźnie; dr. Łukasz Lewkowicz o kształtowaniu się południowej granicy Polski. Dr. Janusz Kłapeć

Dr. Janusz Kłapeć zatytułował swój wykład: „Lwów – semper fidelis. Walki polsko-ukraińskie o miasto i Galicję Wschodnią w listopadzie 1918 roku”. Zaś dr. Rafał Rogulski mówił o Polsce i Ukrainie w walce o niepodległość w latach 1918-1921.

W drugim dniu sejmiku regionaliści udali się przed pomnik upamiętniający walki tuż za Stoczkiem Łukowskim podczas Powstania Listopadowego i na cmentarz przed kwaterę wojenną, aby złożyć kwiaty. Pojechali też do Wojcieszkowa, aby zwiedzić izbę regionalną i neogotycki kościół.

Podczas obrad sejmiku 16-tu regionalistów prezentowało swoje towarzystwa, a następnie został wyświetlony film dokumentalny: „Tu był nasz dom” – o dzieciach z Powstania Warszawskiego.

Trzeci dzień sejmiku rozpoczął się od Mszy św. w monumentalnym kościele neogotyckim p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Podczas prezentacji w M.O.K. wójt Gminy – Marek Czub mówił o historii i teraźniejszości gminy Stoczek Łukowski, zaś o mieście mówił dyr. MOK – Maciej Moreń. O pochodzącym ze Stoczka Łukowskiego ks. bp. Adolfie Szelążku mówiła siostra zakonna ze Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, które to zgromadzenie założył wspomniany ks. biskup, który podczas II wojny światowej pracował w Łucku.

Lubartowskie Towarzystwo Regionalne na sejmiku reprezentowali Marek Kruk i Izabella Korzeniowska, zaś z Michowa obecni byli Janina i Marian Wichowie. Podsumowując obrady prof. Sławomir Partycki podziękował miejscowym regionalistom w tym Hannie Stosio, która miała referat o tym, jak pracuje Towarzystwo Przyjaciół Stoczka Łukowskiego. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych powiedział też o dużym zaangażowaniu w przygotowanie sejmiku pracujących w Wojewódzkim Ośrodku Kultury instruktorek d/s kultury lokalnej i regionalizmu – dr Ewy Sikory – Chołody oraz Katarzyny Kwiatosz.

Marek Kruk