Rekrutacja uzupełniająca do PMDK

12 lipca rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na zajęcia stałe w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie w roku szkolnym 2021-2022.

Po zakończonym 28 maja naborze w niektórych grupach zajęć stałych są jeszcze miejsca wolne, dlatego prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca. Kto wcześniej nie zdecydował się zgłosić, będzie mógł to zrobić teraz. W tym roku rekrutacja prowadzona jest drogą elektroniczną – poprzez wypełnienie formularza, który będzie dostępny na stronie PMDK w zakładce „REKRUTACJA 2021” od 12 lipca. Po zakończonym 23 lipca naborze zostanie opublikowana lista  kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych- (29 lipca 2021, godz. 14.00), a podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 30 lipca 2021, godz. 14.00.

Wszystkie informacje – terminy, instrukcja, kryteria i formularz dostępne są na  stronie internetowej PMDK w Lubartowie w zakładce REKRUTACJA

https://pmdk.lubartow.pl/rekrutacja.

Tak, jak w ubiegłym roku, rodzice i opiekunowie wypełniają dla dzieci – kandydatów na zajęcia – wnioski w formie formularza interaktywnego na stronie internetowej. Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją i poprawne wypełnienie wniosku.

Wszyscy, którzy odnajdą swoje nazwiska na liście przyjętych na zajęcia, powinni złożyć wizytę w  sekretariacie PMDK. Do 15 września 2021 rodzice i opiekunowie kandydatów zobowiązani są do uzupełnienia własnoręcznych podpisów na złożonych wnioskach w siedzibie PMDK w Lubartowie oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów przyjęcia.

PMDK