Relaks w rodzinie rowerzystów Europy

W dniach 27-30.05.2016 roku przebywała w Sztokholmie delegacja Miejskiego Koła Turystyki Rowerowej Relaks , która uczestniczyła w obradach Walnego Zgromadzenia Europejskiej Federacji Rowerowej (ECF).Europejska Federacja Rowerowa jest organizacją elitarną ,zrzesza po 1-2 podmioty rowerowe z jednego kraju. Została założona w 1983 roku i ma siedzibę w Brukseli. Skupia ponad 80 organizacji, stowarzyszeń, klubów rowerowych z krajów europejskich, a także z takich państw, jak: Australia, Kanada, Stany Zjednoczone, Tajlandia, Tajwan, Chiny, Filipiny, Indie.

Celem federacji jest promowanie korzyści, jakie niesie jazda na rowerze, troska o rozwijanie infrastruktury rowerowej w krajach członkowskich, wymiana doświadczeń w zakresie uprawiania turystyki rowerowej, pomoc w pozyskiwaniu funduszy europejskich na działalność związaną z infrastrukturą rowerową, czy też działalnością związaną z turystyką rowerową.

W pierwszej części Walnego Zebrania zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe ECF za 2015 rok oraz zostali przedstawieni kandydaci do wstąpienia do tej europejskiej organizacji. Oprócz Relaksu kandydowały jeszcze zrzeszenia rowerowe z Bośni i Hercegowiny i Grecji. Wszystkie nowe organizacje zostały jednogłośnie przyjęte do ECF. Delegacja Relaksu zaprezentowała się filmem, specjalnie nakręconym na tę okoliczność. Film ten można zobaczyć na Youtube pod linkiem https://youtu.be/PTt9KL1nYP0.Następnie odbyły się wybory w-ce prezydentów ECf ,którym skończyła się kadencja. W głosowaniu uczestniczyli także nowi członkowie ECF – w tym Relaks.

W kuularach Relaksiacy przeprowadzili wiele rozmów z członkami ECF,rozdawali materiały promocyjne. Przedstawiciele Szwecji ,Holandii ,Ukrainy, Niemiec, Rumuni, Francji ,zadeklarowali chęć współpracy z Relaksem. Na ręce Pana Manfreda Neumana -prezydenta ECF zostało przekazane zaproszenie do zorganizowania spotkania Zarządu ECF w Lubartowie , a cała społeczność sztokholmskiego spotkania została zaproszona do uczestnictwa w następnych edycjach Lubartowskiego Święta Roweru. Na zakończenie obrad organizatorzy przygotowali kilka wycieczek po Sztokholmie. Relaks uczestniczył w przejażdżce nowoczesnymi ,ekologicznymi rowerami ze wspomaganiem elektrycznym po mieście i jego okolicy.

Kierownictwo Relaksu żywi nadzieję ,że uczestnictwo Relaksu w Walnym Zgromadzeniu i członkostwo w ECF oprócz wzajemnych kontaktów, wymian, przełoży się w przyszłości ,także na pozyskanie środków europejskich na rozbudowę infrastruktury rowerowej w Lubartowie i okolicach.

MKTR Relaks

33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26 27 28 29 30 31 32