Remont ulicy Kazimierza Wielkiego

Trwają prace przy inwestycji na osiedlu Królów Polskich. Miasto Lubartów przebudowuje ulicę Kazimierza Wielkiego. Koszt to 2,4 mln złotych, z czego 1,2 mln zł dotacji pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok.

Zakres prac obejmuje m.in: przygotowanie koryta pod konstrukcję drogi i zjazdów; wykonanie warstw konstrukcyjnych; ustawienie krawężników i obrzeży; regulację skrzynek ulicznych do zasuw i pokryw studzienek; wykonanie nawierzchni ulicy z kostki betonowej; budowę kanału technologicznego; przebudowę sieci gazowej; przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej; wykonanie nawierzchni zjazdów i dojść do furtek; oznakowanie pionowe zgodnie z projektem organizacji ruchu. Ponadto ma być modernizowana także ul. Bolesława Chrobrego.