Remonty ulic w Lubartowie

Urząd Miasta Lubartów 23 sierpnia ogłosił przetargi na remonty dwóch ulic w Lubartowie. Ma być przebudowana droga wewnętrzna przy ulicy Mickiewicza oraz oraz droga gminna przy ulicy Polesie.

Pierwsza z inwestycji to przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową zatoki postojowej na działkach nr 196/35 i 196/4 przy ul. A. Mickiewicza w Lubartowie (przebudowa drogi wewnętrznej posesji Mickiewicza 8 i 10 wraz z jej boczną częścią przy stacji transformatorowej). Ma być wykonana jezdnia o szerokości 5 m z kostki betonowej wraz z krawężnikiem. Wzdłuż drogi będą zatoki postojowe o szerokości 5 m do parkowania prostopadłego dla samochodów osobowych i długości 27,5 m. Zatoki wykonane będą z kostki betonowej i zakończone zostaną krawężnikiem. Będą też wykonane chodniki wzdłuż ul. Mickiewicza i wokół zatoki postojowej. Termin składania ofert do 10 września.
Druga z inwestycji to przebudowa drogi gminnej ulicy Polesie (I etap). Wykonany zostanie chodnik po prawej stronie ulicy ( od km 0+390 do km 0+583,28). Termin składania ofert do 9 września. Zakończenie prac w przypadku obu inwestycji planowane jest do 30 listopada.

Sylwia Cichoń