„RODZINA 500+” – informacje dla mieszkańców Lubartowa

500plusKOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW W SPRAWIE WNIOSKU

o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyznawanego w ramach ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz.195).

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, iż od dnia 22 marca 2016r. w siedzibach:

  1. Urzędu Miasta, ul. Jana Pawła II 12
  2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 24A
  3. Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Lubelska 36
  4. Przedszkola Miejskiego Nr 1, ul. 3 Maja 24B
  5. Przedszkola Miejskiego Nr 2, ul. Kościuszki 1
  6. Przedszkola Miejskiego Nr 4, ul. Mickiewicza 8
  7. Przedszkola Miejskiego Nr 5, ul. Powstańców Warszawy 39

będzie można pobierać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyznawanego w ramach ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Stosowne druki zostaną udostępnione do pobrania na stronie internetowej www.lubartow.pl w zakładce „RODZINA 500+”

UWAGA!

Wypełnione wnioski o powyższe świadczenia będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016r. w następujących punktach obsługi:

  1. Urząd Miasta Lubartów

  2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  3. Miejska Biblioteka Publiczna

w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki: 7.30 – 17.00.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie od dnia 01.04.2016r. do dnia 01.07.2016r., świadczenie zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od dnia 1 kwietnia 2016r.

Wszelkich informacji w sprawach ustalania prawa do świadczenia wychowawczego udziela Urząd Miasta Lubartów pod numerami telefonów:

1.(81) 854-46-05

2.(81) 855-22-73

Burmistrz Miasta Lubartów

(-)

Janusz Bodziacki