Rowerem po swojej małej ojczyźnie z II LO

W II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubartowie zorganizowano konkurs „Rowerem po swojej małej ojczyźnie”, który stanowił podsumowanie projektu „Bądź aktywny – zmieniaj swoją małą ojczyznę”.

Projekt był realizowany przez grupę uczniów z II LO wraz z fundacją „Artos” z Lublina od września tego roku. Celem tegorocznego projektu było przybliżenie szerszemu gronu uczniów, jak i społeczności lokalnej, faktu istnienia wielu miejsc związanych z historią regionu, także tych miejsc, które często są zapomniane i nieodwiedzane.

Na finał działań grupy projektowej zorganizowano konkurs „Rowerem po swojej małej ojczyźnie”, którego celem było przypomnienie miejsc pamięci o ważnych i minionych wydarzeniach podczas wycieczek rowerowych. W ten sposób połączono to, co pożyteczne dla ciała, z tym, co jest bardzo ważne dla ducha.

Do konkursu przystąpiło ponad dwudziestu uczniów, którzy odwiedzali miejsca pamięci. Przy wyróżnianiu zdjęć i tras konkursowych brano pod uwagę takie czynniki jak: trudność i oryginalność wybranej trasy, oryginalność ujęć miejsc pamięci, włożony wkład i zaangażowanie w zadania konkursowe.

Komisja w składzie: Dorota Belcarz-Przybysz, Paweł Pasikowski i Adam Małecki postanowiła wyróżnić trzy drużyny:

– grupę Jakuba Jacha z klasy Id,

– grupę Mateusza Budzyńskiego z klasy IIf,

– grupę Jakuba Fuszary z klasy IIf.

Dla wyróżnionych osób oraz pozostałych uczestników przewidziano nagrody, które zostaną wręczone po upragnionym powrocie do szkoły.

Grupa projektowa II LO składa serdeczne podziękowania Tadeuszowi Matwiejczykowi, honorowemu prezesowi Miejskiego Koła Turystyki Rowerowej w Lubartowie, który nie tylko wspierał nas swym bogatym doświadczeniem w ramach wcześniejszych warsztatów, ale też czynnie uczestniczył w październikowym rajdzie poświęconym lokalnym miejscom pamięci.

Podziękowania składamy również Adamowi Sabatowi za pomoc w organizacji rajdu i konkursu oraz za jego cenny wkład merytoryczny w realizację projektu.

II LO