Rowy burzowe w Lubartowie do oczyszczenia

Urząd Miasta Lubartów zaprasza do składania ofert na „Konserwację rowów burzowych na terenie Miasta Lubartów”. Chodzi o wykarczowanie, odmulenie i inne prace konserwacyjne rowów burzowych w okolicy ulicy Pradnik, Mickiewicza, Kościuszki oraz na terenie ogródków działkowych.

Oferty można składać w ratuszu do 17 kwietnia. Wykonawca będzie miał 50 dni od podpisania umowy na wykonanie przewidzianych prac. Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubartów.