Rozlicz PIT do 2 maja. Skorzystaj z usługi Twój e-PIT

Przypominamy, że termin złożenia zeznania podatkowego za 2021 rok upływa 2 maja. Zachęcamy zatem do skorzystania z usługi Twój e-PIT. To prosty i bezpieczny sposób na rozliczenie się z urzędem skarbowym. Aby skorzystać z usługi wystarczy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego na stronie podatki.gov.pl oraz wybrać usługę Twój e-PIT. Następnie sprawdzić lub zmienić swoje dane i wysłać deklarację.

Do e-Urzędu Skarbowego (e-US) można zalogować się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną i aplikację mObywatel. Takie logowanie umożliwia korzystanie z usługi Twój e-PIT, jak również z innych usług udostępnianych w tym serwisie. 

Dodatkowo do samej usługi można zalogować się także danymi podatkowymi podając:

  • PESEL (albo NIP i datę urodzenia),
  • kwotę przychodu z rozliczenia za 2020 r.
  • kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2021 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy), którą trzeba potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za 2020 r.

W przygotowanym zeznaniu uwzględnionych jest szereg informacji, takich jak dane podatnika, które można zaktualizować. Rozliczenie uwzględnia też zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życia. Podatnik posiada również możliwość wybrania opcji wspólnego rozliczenia się z małżonkiem.

Rozliczając podatek nie zapominajmy o przysługujących ulgach i odliczeniach. Zeznanie podatkowe przygotowane w usłudze Twój e-PIT uwzględnia najpopularniejszą ulgę podatkową – ulgę na dzieci do 18-roku  życia, która jest automatycznie wykazana w zeznaniu podatkowym. W innych przypadkach ulgę należy wskazać samodzielnie edytując rozliczenie podatkowe.

Aby skorzystać z pozostałych ulg należy je wskazać podczas rozliczania. Można skorzystać między innymi z:

  • ulgi termomodernizacyjnej,
  • ulgi na cele rehabilitacyjne,
  • ulgi z tytułu przekazanych darowizn,
  • ulgi na Internet,
  • ulgi z tytułu wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
  • zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci.

W udostępnionym zeznaniu za 2021 rok widnieje również informacja o przekazaniu 1 % należnego podatku na rzecz OPP, która została  wskazana przez podatnika w rozliczeniu podatkowym za 2020 rok. W sytuacji, gdy podatnik chciałby przekazać 1 % należnego podatku na inną organizację, powinien zalogować się do usługi Twój e-PIT i dokonać modyfikacji w zakresie numeru KRS OPP.

Osoby rozliczające PIT za 2021 rok za pomocą usługi Twój e-PIT mogą liczyć również na szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Nadpłaty do kwoty 5 tys. zł z większości zeznań PIT-37 złożonych przez usługę Twój e-PIT, zwracane są w ciągu 7 dni. Zwrot nadpłaty podatku z pozostałych zeznań dostępnych w Twój e-PIT trwa do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do trzech miesięcy.

Do 2 maja 2022 r.  podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie posiadanych danych. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet, jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Zeznania PIT-36 nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika.

Po 2 maja podatnik będzie miał podgląd do swojego zeznania i będzie mógł pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, tzw. UPO. Będzie mógł też złożyć korektę w ramach usługi Twój e-PIT.