Rozpoczął się Tydzień Bibliotek

Rozpoczął się Tydzień Bibliotek. Jest organizowany od 2004 roku przez tysiące polskich bibliotek w dniach 8-15 maja, połączony z Dniem Bibliotekarza. To ogólnopolska akcja promocji czytelnictwa i bibliotek organizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

W obecnej sytuacji zamknięcia i izolacji, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zwróciło się do swoich członków działających w strukturach w całym kraju, jak również do dyrektorów i pracowników bibliotek z pytaniem, czy w warunkach pandemii, bez dostępu do realnej przestrzeni bibliotecznej i w warunkach zdalnego komunikowania się bibliotekarzy jest możliwe i zasadne zorganizowanie Tygodnia Bibliotek w formach online.

W wyniku konsultacji Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich podjęło decyzję o utrzymaniu wieloletniej tradycji realizacji ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek, połączonego ze świętem Dnia Bibliotekarza,  w tym samym co zwykle terminie, czyli w okresie 8-15 maja, ale wyłącznie online. W ten sposób możemy zamanifestować naszą obecność i działalność czytelnikom, organizatorom, użytkownikom poprzez wykorzystanie różnych form i narzędzi  komunikacji wirtualnej.  Oczywiście, w obecnej sytuacji wspieranie walki z pandemią i dbanie o  bezpieczeństwo epidemiologiczne każdego z nas jest priorytetem. Niemniej, bezpieczne i atrakcyjne formy działania bibliotek online mogą otworzyć nowe przestrzenie relacji z czytelnikami i pokazać kreatywność bibliotekarzy, przetestować nowe, zdalnie realizowane usługi biblioteczne.Jesteśmy zbudowani  kreatywnością wielu bibliotekarzy, którzy włączyli się do naszej akcji #NieZostawiamCzytelnika, a także podejmują wiele innych innowacyjnych inicjatyw: aktywnie działają w sieci, mediach społecznościowych, organizując różnego rodzaju panele dyskusyjne, wirtualne galerie czytelnicze, spotkania autorskie, konkursy, szkolenia online, itp. Niektórzy przysyłają do nas już teraz  swoje propozycje działań majowych. To wszystko pokazuje, że  w okresie rzeczywistego zamknięcia bibliotek dla czytelników i koniecznej izolacji są one równocześnie nadal otwarte  na realizację swoich działań statutowych.

W tym kontekście hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek „Zasmakuj w Bibliotece” nabiera szczególnego znaczenia. Pokażmy, że my – bibliotekarze w każdych okolicznościach  potrafimy nowocześnie działać, docierać do czytelników, utrzymać więź ze społeczeństwem odpowiadając na ich potrzeby. W Tygodniu Bibliotek bądźmy razem, nawet jeśli  niektóre biblioteki nie będą miały możliwości zaznaczenia swojej obecności w wirtualnej przestrzeni

W ramach Tygodnia Bibliotek  ogłosimy wkrótce konkurs na najciekawszą inicjatywę zrealizowaną online. Zachęcamy także do wykorzystania w planowanych działaniach naszego tegorocznego plakatu TB.

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich