Rozpoczęła się budowa komendy straży pożarnej

Ruszyła budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie na działce w Wincentowie. Jej koszt to ponad 19 mln złotych, a budynek ma być gotowy na koniec października 2020 roku.

Udało się wyłonić wykonawcę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie po nieudanych wcześniejszych przetargach. Złożono 7 ofert, a najkorzystniejszą okazała się oferta firmy Zakład Remontowo-Budowlany Alicja Jedut z Lubartowa, która obejmuje 60 miesięcy gwarancji. Cena wynosi 19 149 906,93 złotych brutto. Obecnie na działce w Wincentowie przy granicy z miastem Lubartów rozpoczęły się pierwsze prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę.

Przypominamy, że pomysł budowy nowych obiektów dla komendy poza centrum miasta pojawił się w 2010 roku, gdyż obecna lokalizacja powoduje konieczność przedzierania się przez centrum wozów strażackich wyruszających na akcję. Od 2012 roku działkę w Wincentowie przeznaczono pod budowę obiektów KP PSP. W 2014 roku Starostwo Powiatowe zakupiło teren, który dwa lata później został przekazany na rzecz Skarbu Państwa. Następnie za zgodą wojewody Komenda Powiatowa PSP w Lubartowie otrzymała go w trwały zarząd. Właścicielem terenu jest Skarb Państwa, a komenda ma możliwość rozpocząć inwestycję, którą wpisano na listę w ramach „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.

W ramach inwestycji zostanie wybudowany budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą oraz budynek bazy ratowniczo-gaśniczych kontenerów wymiennych z myjnią. Ponadto wspinalnia z dobiegiem, boisko wielofunkcyjne, wiata rowerowa, plac manewrowy, parkingi oraz pozostała infrastruktura towarzysząca.

Sylwia Cichoń