Rozpoczęły się prace przy rewitalizacji parku miejskiego

To będzie jedna z wizytówek Lubartowa. Rozpoczęła się przebudowa parku miejskiego. W związku z prowadzonymi robotami od 2 września ze względów bezpieczeństwa rozpocznie się proces zamykania parku. Przez kilkanaście kolejnych miesięcy stanie się on wielkim placem budowy, na który wstęp będzie zamknięty.

Przebudowa parku to ważna dla Lubartowian inwestycja. Po rewitalizacji stanie się on nie tylko wizytówką naszego wspólnego miasta, ale również miejscem bardzo atrakcyjnym dla naszych mieszkańców. W projekcie chodzi również o wydobycie historycznego kontekstu terenu.

Trwają przygotowania do spuszczenia wody ze stawu. Tym samym rozpoczął się pierwszy etap inwestycji, po tym wykonawca przystąpi do oczyszczenia stawu. Kolejny krok to pielęgnacja drzew. Te prace pozwolą ograniczyć problem związany z obecnością m.in. wron, które zanieczyszczają teren. W ramach projektu pojawi się również nowa zieleń – wysoka i niska. Dziś w parku występuje 36 gatunków drzew i 6 gatunków krzewów. Po rewitalizacji pojawi się dodatkowych 6 gatunków drzew i 19 odmian krzewów. Łącznie do miejskiego ogrodu zostaną wprowadzone 92 nowe gatunki roślin, m.in. byliny, paprocie i trawy ozdobne.

W dalszej części plan rewitalizacji przewiduje rozbudowę systemu nawadniania oraz usunięcie wyspy, która pojawiła się niegdyś w wyniku pogłębiana stawu. Na utworzonej wówczas pryzmie wyrosła roślinność. Obecny wygląd stawu powstał w oparciu o projekt rewaloryzacji parku według polskiego planisty ogrodów – prof. Gerarda Ciołka. Jego koncepcja nie została jednak w całości zrealizowana. Architekci obecnie realizowanej koncepcji stawu oparli się między innymi o dawną, historyczną już koncepcję otwarcia widokowego na staw i dolinę Wieprza.

Zgodnie z projektem strefa salonu ogrodowego w najbliższym sąsiedztwie pałacu ma być podporządkowana osi kompozycyjnej od pałacu poprzez staw parkowy w kierunku ginącego za horyzontem krajobrazu doliny Wieprza. Likwidacja wtórnie utworzonej wyspy jest konieczna ze względu na podkreślenie charakteru stawu i jego funkcji. Planowana inwestycja nie spowoduje zmian środowiskowych, które negatywnie wpłyną na zniszczenie siedlisk ani miejsc lęgowych ptaków.

W sprawie 12 lipca 2017 roku w Urzędzie Miasta Lubartów odbyły się konsultacje społeczne. Sugestie mieszkańców dotyczyły m.in. kwestii usunięcia wyspy.

Woda w stawie ma być napowietrzana przez trzy gejzery. Wymieniona będzie również nawierzchnia alejek. Te w części historycznej będą posiadały nawierzchnię mineralną, z kolei główna ścieżka parku zostanie wyłożona kostką bazaltową. Plac przy fontannie oraz schody będą wykonane z kamienia.

Rewitalizacja parku zakłada również poprawę bezpieczeństwa odwiedzających go mieszkańców. W związku z tym zmodernizowane zostanie oświetlenie i zamontowany będzie monitoring. W parku pojawi się 167 nowych latarni LED. W kolejnych etapach zostanie ustawionych 78 drewnianych ławek parkowych, 34 ławki kamienne i blisko 30 koszy na śmiecie. W ogrodzie miejskim stanie też drewniana altana – glorieta.

W północnej części parku powstaną alejki do biegania i nordic-walking. Uzupełniona będzie też część ogrodzenia od strony południowej.

Planowany termin zakończenia prac to 30 września 2020 r.

Umowa z firmą, która prowadzi prace (Chocyk Marcin MEDIA-BUD), została podpisana 9 sierpnia w Urzędzie Miasta Lubartów. Koszt inwestycji to blisko 11 mln zł. Dzięki staraniom władz miasta udało się pozyskać dodatkowe dwa miliony złotych na rewitalizację parku. Wniosek w tej sprawie został wysłany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 29 marca. W efekcie 31 maja został podpisany aneks do umowy w ramach projektu Zielony LOF. Dodatkowe dwa miliony złotych na realizację inwestycji było potrzebne w związku ze wzrostem kosztów robót budowlanych.

W związku z prowadzonymi robotami informujemy, że na czas trwania prac wejście na stadion miejski będzie możliwe od ul. Parkowej.

Teren wokół stawu został już częściowo wykarczowany, a woda spuszczona