Rozpoczęły się wybory do Rady Seniorów

Dziś, 9 lutego, rozpoczęły się wybory do Rady Seniorów Miasta Lubartów. Wybory będą trwały przez trzy dni, do 11 lutego włącznie, w godzinach 8:00 – 16:00, w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, sala nr 10.

WYBORY DO RADY SENIORÓW

OBWIESZCZENIE

KOMISJI WYBORCZEJ W LUBARTOWIE

z dnia 1 lutego 2016 roku

O ZGŁOSZONYCH KANDYDATACH DO RADY SENIORÓW MIASTA LUBARTÓW

Komisja Wyborcza w Lubartowie powołana Zarządzeniem Nr VII/217/2015 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 14 grudnia 2015r. podaje do wiadomości publicznej informację o zgłoszonych kandydatach do Rady Seniorów Miasta Lubartów:

OBWIESZCZENIE kandydaci Rada Seniorów-page-001

Zgodnie z Zarządzeniem Nr VII/226/2015 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 29 grudnia 2015r. wybory do Rady Seniorów odbędą się w dniach:

– 9 lutego 2016 r. w godz. 8:00 – 16:00

– 10 lutego 2016 r. w godz. 8:00 – 16:00

– 11 lutego 2016 r. w godz. 8:00 – 18:00

w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, sala nr 10.

Głosować można na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska i imienia kandydata. Postawienie znaku x przy nazwiskach kilku kandydatów na karcie wyborczej lub niepostawienie znaku „x” w kratce przed nazwiskiem któregokolwiek z kandydatów, powoduje nieważność głosu.

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI WYBORCZEJ W LUBARTOWIE

(-) Ewa Czarnecka