Rusza Budżet Obywatelski 2023

Od  25 maja do 24 czerwca można zgłaszać projekty w ramach kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zasady i wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie Urzędu Miasta w zakładce „Budżet Obywatelski”.

Do dyspozycji mieszkańców będzie kwota 420 000 zł. Wspólnie mogą oni zdecydować, na co przeznaczyć te pieniądze. Mieszkańcy mają możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Daje to realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek najbliższego otoczenia.

Po zgłoszeniu projektów nastąpi ich weryfikacja przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, następnie będzie opiniowanie projektów przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego i ogłoszenie listy projektów przez burmistrza (lipiec – sierpień 2022). Głosowanie mieszkańców nad projektami zaplanowano na wrzesień br. Projekty wybrane do realizacji zostaną ogłoszone w październiku. Realizacja projektów przewidziana jest od stycznia do grudnia 2023 r. Ogłoszenie sprawozdania z realizacji Budżetu Obywatelskiego 2023 będzie w I kwartale 2024 r.

Red.