Rusza projekt zapobiegania bezdomności zwierząt

Fundacja „Wczoraj i Dziś Dla Jutra” realizuje projekt, którego celem jest zapobieganie bezdomności psów i kotów na terenie Lubartowa.  Elementem tego działania jest m.in. darmowa sterylizacja zwierząt.

Z projektu pod nazwą „Krzywdzie braci mniejszych mówimy – nie” mogą skorzystać mieszkańcy Lubartowa i Gminy Lubartów, a udział jest bezpłatny. Jednym z elementów jest zapobieganie bezdomności psów i kotów poprzez zabiegi sterylizacji. Będą one w terminach od 1 czerwca do 30 listopada br. Zapisy email: [email protected]. Formularze zgłoszeniowe można pobrać w Przychodni Weterynaryjnej Milwet przy ul. Kolejowej w Lubartowie, gdzie będą wykonywane zabiegi. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W ramach projektu będą również przeprowadzane działania edukacyjne w kwestii humanitarnego traktowania zwierząt i przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec nich. Planowane są spotkania edukacyjne dla młodzieży klas VI – VIII szkół podstawowych w Lubartowie i w Gminie Lubartów z behawiorystą psim i trenerem z psem. Spotkania mają się odbyć w terminie od 1 września do 30 listopada br. Trzecim działaniem będzie przeszkolenie dla wolontariuszy współpracujących lub planujących podjęcie współpracy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt. Zaplanowano dwa spotkania we wrześniu. Zgłoszenia na te dwa działania pod nr tel. 604 200 733. lub email: [email protected].

Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Sylwia Cichoń