Rusza rekrutacja do przedszkoli miejskich

To ważna informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lubartów na rok szkolny 2024/2025. Wnioski o przyjęcie do przedszkola można składać od 20 lutego do 8 marca.

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Lubartów przyjmowani są w oparciu  o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli miejskich przeprowadzana jest wyłącznie w przypadku dysponowania wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość.

Szczegółowe informacje oraz wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zamieszczone są na stronach internetowych poszczególnych placówek:

 – Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubartowie,

– Przedszkole Miejskie nr 2 w Lubartowie,

– Przedszkole Miejskie nr 4 w Lubartowie,

– Przedszkole Miejskie nr 5 w Lubartowie.

– Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubartowie,

– Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie.

Szczegółowe informacje na stronie www.lubartow.pl