Rusza szachowe Grand Prix Lubartowa

Lubartowski Ośrodek Kultury oraz Sekcja Szachowa LUKS Lubartów kolejny rok z rzędu organizują Lubartowską Ligę Szachową. Zapraszamy wszystkich chętnych umiejących grać w szachy do gier turniejowych.

Rozgrywki odbywać się będą przeważnie w ostatni piątek miesiąca na godzinie 17:00 w Lubartowskim Ośrodku Kultury przy ul. Rynek II 1.  Wiek i płeć nie gra roli, liczą się chęci. Szachy, to królewska gra, która uczy koncentracji i logicznego myślenia, pobudza i rozwija strategiczne działania. Cechy, które wyrabia pozwalają łatwiej radzić sobie z różnymi problemami, tak w szkole jak i w życiu. Rozstrzygnięcie cyku nastąpi 15 rudnia 2017.

Poniżej prezentujemy regulamin:

Lubartowska Liga Szachowa 2017

Regulamin „Lubartowskiej Ligi Szachowej 2017” zwanej dalej (LLS2017)

1. Prawo startu w cyklu rozgrywek posiada każda osoba umiejąca grać w szachy.

2. LLS 2017 składa się z 10 niezależnych turniejów.

3. Do rozgrywek można dołączyć w dowolnym turnieju cyklu LLS 2017. By być sklasyfikowanym wystarczy wziąć udział w jednym turnieju.

4. Turnieje LLS 2017 rozgrywane będą najczęściej w ostatni piątek każdego miesiąca z wyłączeniem wakacji. Start każdego o godzinie 17:00 w Lubartowskim Ośrodku Kultury ul. Rynek II 1. Zapisy w dniu zawodów bezpośrednio przed turniejem w godz. 16:45 – 17:00

Harmonogram turniejów (może ulec zmianie):
3 lutego
24 lutego
24 marca,
21 kwietnia,
26 maja,
30 czerwca,
29 wrze
śnia,
27 pa
ździernik,
24 listopada,
15 grudnia – fina
ł

5. Dystans każdego turnieju: 7 rund; system rozgrywek: szwajcarski; Tempo: 10 min + 5 sekund bonusu za ruch/na partię.

6. W turniejach nie pobiera się wpisowego.

7. LLS 2017 będzie klasyfikowana w dwóch kategoriach wiekowych bez podziału na płeć: Senior i Junior do lat 18 oraz najlepsza kobieta

8. Finał rozgrywek nastąpi po rozegraniu ostatniego 10 turnieju – 15 grudnia około godz.: 20:30. Do końcowej generalnej klasyfikacji zaliczać się będzie 8 najlepszych wyników z 10 rozegranych przez poszczególnych zawodników.

9. Nagrody w klasyfikacji generalnej LLS 2017: Za miejsca I-III puchary, za miejsca I-V nagrody, za miejsca I-X dyplomy ( w kat. Senior i junior do lat 18). Dla najlepszej zawodniczki puchar i nagroda rzeczowa. Fundatorem nagród jest Lubartowski Ośrodek Kultury.

10. W przypadku zdobycia po finałowym ostatnim turnieju LLS2015 takiej samej ilości punktów przez zawodników walczących o puchary decyduje dogrywka 3 min + 2 sekundy

11. W rozgrywkach obowiązują przepisy Polskiego Związku Szachowego i walka w duchu Fair Play.

12. Wyniki oraz tabele na www.szachylubartow.republika.pl w zakładce Lubartowska Liga Szachowa oraz na profilu http://www.facebook.com/SzachyLuksLubartow

13. Kontakt do sędziego i koordynatora LLS2015: Piotr Opolski 509 845 922