Ruszył punkt informacyjny dotyczący solarów

Dziś w Urzędzie Miasta Lubartów ruszył punkt informacyjny dotyczący dofinansowania do instalacji solarnych.

Od rana w sali nr 208 urzędu miasta na mieszkańców czeka sztab specjalistów. Do punktu zostały zaproszone osoby, które w 2012 roku zadeklarowały uczestnictwo w miejskim projekcie dotyczącym instalacji solarnych (wówczas zgłosiło się 707 mieszkańców).
– Mieszkańców  tych zapraszamy do podpisania umowy. Na razie po 20 osób dziennie, a od poniedziałku po 40 – mówi Piotr Turowski, naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Lubartów. – Są interesanci, którzy wcześniej nie zadeklarowali uczestnictwa w projekcie i przychodzą zapytać o taką możliwość. Dziś od rana w punkcie pojawiło się około 20 takich osób.

Interesanci pytają na przykład o to, co będzie decydowało o kolejności montażu solarów. Miasto najprawdopodobniej będzie podzielone na sektory i zgodnie z tymi sektorami będą montowane instalacje.

solary punkt

Aby podpisać umowę, należy zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające tożsamość oraz prawo własności nieruchomości.

Przypomnijmy, że Lubartów otrzyma ponad 9 milionów złotych na kolektory słoneczne dla mieszkańców. Dokładna kwota 9 148 629,90 zł to dofinansowanie do realizacji projektu, w ramach którego na terenie miasta zamontowanych zostanie 717 instalacji solarnych.
Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Miasta Lubartów.
Wkład własny gospodarstwa, na którego terenie zostaną zainstalowane solary, wynosi 15% od wartości zainstalowanego systemu solarnego. Szacunkowy wkład własny przypadający na indywidualnego użytkownika instalacji, w zależności od ilości osób zamieszkujących w obiekcie, będzie wynosić od 1 886,50 zł brutto do 2 742,50 zł brutto. Ostateczny koszt będzie znany po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

W przypadku rezygnacji którejś z 717 osób z udziału w projekcie, nastąpi zawarcie umowy z tymi z listy rezerwowej, utworzonej w 2012 roku. Osoby, które nie zgłosiły się do udziału
w projekcie do chwili obecnej, a chciałyby dopisać się do listy rezerwowej, proszone są
o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lubartów. Formularz ten jest dostępny na miejscu oraz na stronie www.lubartow.pl,
w zakładce „Lubartów przyjazny środowisku”. Na stronie urzędu miasta można znaleźć również wzory umów.

Punkt informacyjny jest czynny w godzinach pracy urzędu – od godz. 7.30 do 15.30.
Aleksandra Jędryszka