Ruszyła budowa ścieżek rowerowych

Rozpoczęły się prace związane z budową ścieżek rowerowych wzdłuż ulicy Lubelskiej. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Mobilny LOF” współfinansowanego ze środków zewnętrznych. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do 30 listopada br.

Przypomnijmy, że to Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A wygrało przetarg na rozbudowę ulic Lubelskiej, Rynek I, Słowackiego i Batalionów Chłopskich w zakresie budowy ciągów pieszych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych.

Planowany jest szeroki zakres prac.  M.in. wymiana nawierzchni na kostkę bezfazową na chodnikach, na których dopuszczony zostanie ruch rowerowy. Nowe oznakowanie ulic oraz ciągów pieszych i rowerowych. W ramach projektu powstaną też m.in. wiaty rowerowe oraz stojaki na rowery.  Przebudowana zostanie też sieć i urządzenia zlokalizowane w rejonie skrzyżowania ulic Kolejowej, Lubelskiej i Piaskowej oraz skrzyżowania ulic Batalionów Chłopskich, Słowackiego, Wierzbowej. Prace mają zakończyć się  do 30 listopada br.
Przypomnijmy, że przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Mobilny LOF” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. „Mobilny LOF” to projekt realizowany przez jedenaście gmin wchodzących w skład Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Celem projektu jest poprawa sieci transportowej i niskoemisyjności w LOF. Koszt realizacji projektu to 3,5 mln. zł.

(kw)