Ruszyło wiosenne sprzątanie miasta

Rozpoczęło się wiosenne sprzątanie miasta. W pierwszej kolejności porządkowane były okolice Parku Miejskiego i ogródków działkowych. Sukcesywnie sprzątane będą kolejne rejony miasta.

Urząd Miasta  zachęca  mieszkańców do wiosennych porządków i apeluje jednocześnie o utrzymywanie porządku w mieście. Obowiązek utrzymania czystości na terenie swojej nieruchomości jest obowiązkiem wynikającym z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2010, 2020,z 2020r., poz. 150).