Są środki na aktywizację dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie zaprasza do składania wniosków oraz do kontaktu z doradcami klienta w sprawie aktywizacji osób bezrobotnych, w szczególności:
• staże i prace interwencyjne tel. 81 852 65 44,
• refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego tel. 81 852 65 43,
• dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia tel. 81 852 65 44,
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej tel. 81 852 65 23,
• bon na zasiedlenie tel. 81 852 65 40,
• szkolenia tel. 81 852 65 43
oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie O/Kock tel. 81 859 14 66; 81 859 20 00.
Szczegółowe informacje i druki do pobrania dostępne są na stronie internetowej www.lubartow.praca.gov.pl