Sądowy Uniwersytet dla Szkół

3 lutego uczniowie klas 2 P i 3 P  z I LO w Lubartowie uczestniczyli w zajęciach w ramach Sądowego Uniwersytetu dla Szkół. Wizyta edukacyjna odbyła się w Sądzie Okręgowym w Lublinie. W ramach edukacji prawnej uczniowie mieli możliwość zaznajomienia się z podstawowymi wiadomościami na temat działania sądów i sądownictwa. Podczas spotkania poruszono m.in. kwestie związane z odpowiedzialnością za czyny karalne i przestępstwa, omówiono  środki wychowawcze i poprawcze przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Młodzież uczestniczyła także w symulacji rozprawy sądowej oraz dyskusji na temat wyrokowania. W spotkaniu uczestniczyli zawodowi prawnicy: radca prawny, adwokat, prokurator, sędzia , kurator, a także przyszli adepci zawodu tj. studenci prawa. 

 Lekcja w sądzie to dobry przykład na łączenie teorii z praktyką. Klasy z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie uczą się m.in. podstaw prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, administracyjnego. Doskonałym więc uzupełnieniem wiedzy zdobywanej podczas lekcji jest jej skonfrontowanie z sądową praktyką.

ZS2