Samorząd jest eko – wymienia mieszkańcom kotły i montuje kolektory

Lubartów inwestuje w odnawialne źródła energii. Do końca października firma wyłoniona w przetargu zorganizowanym przez Urząd Miasta, zamontuje 142 instalacje fotowoltaiczne na obiektach prywatnych. Na końcowym etapie jest montaż 180 instalacji solarnych i 40 kotłów na biomasę. Stopniowo również wymieniane są piece węglowe na ekologiczne kotły – na ten cel samorząd zwiększył w czerwcu kwotę dotacji.

Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów” to efekt walki z coraz bardziej dokuczliwym smogiem, który pojawia się w mieście w okresie grzewczym. Obejmuje on dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie elektryczne i gazowe oraz pompy ciepła. Dofinansowanie z budżetu Miasta wynosi maksymalnie do 50 procent poniesionych, udokumentowanych przez wnioskodawcę kosztów realizacji zadania, w kwocie nie wyższej niż 5 000,00 zł.

Mieszkańcy składali wnioski w tegorocznym naborze od 22 lutego do 1 marca. – Po ostatnio zwiększonej puli dotacji do kwoty 350 tys. zł, zrealizujemy wszystkie, złożone wnioski – mówi Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki. Projekt powstał z myślą o mieszkańcach, o poprawie komfortu ich życia. Już dziś trzeba zastanowić się nad tym, co będziemy wdychali za kilka lat razem z powietrzem i jak chcemy zadbać o nasze środowisko, żeby w przyszłości móc cieszyć się zdrowiem.

Z myślą o ekologii powstał kolejny projekt „Czysta energia dla Lubartowa”. Proekologiczne rozwiązania dla mieszkańców otrzymały wsparcie z pieniędzy unijnych. Umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach RPO Województwa Lubelskiego Miasto Lubartów podpisało w końcówce 2016 roku. Nabór mieszkańców chętnych do udziału w projekcie został przeprowadzony dwa lata temu. W drugiej połowie 2017 roku miasto ogłosiło pierwszy z przetargów na budowę instalacji solarnych i wymianę kotłów (z węglowych na pellet).

Chętnych nie brakowało, jesteśmy już w połowie realizacji tego zadania. Do końca czerwca zamontujemy 40 kotłów na biomasę oraz 180 instalacji solarnych – mówi Piotr Turowski, Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Lubartów. – Średni koszt zakupu i montażu kotła wyniesie ok. 4 500 zł. na rodzinę, a instalacji solarnej od ok. 2 500 do 3500 zł.


W przetargu na montaż fotowoltaiki został wyłoniony wykonawca. Umowę z nim miasto podpisze przed końcem czerwca. Zgodnie z zamówieniem instalacje mają być zamontowane do 30 października br.
– Panele monokrystaliczne, z których będą korzystali mieszkańcy, są efektywne w pracy i mają bardzo wysokie walory estetyczne – mówi Piotr Turowski. – Panel fotowoltaiczny będzie miał jednolitą, czarną powierzchnię, co nie jest bez znaczenia na przykład dla konserwatora zabytków. Będzie to nowoczesna instalacja wyposażona w optymalizatory mocy – urządzenia, które w momencie zaciemnienia jednego z paneli, lub nawet jego fragment, pozwolą na niezakłóconą pracę pozostałej części. Zapewnimy także bezpieczeństwo użytkownikom, montując dodatkowy wyłącznik pożarowy. Poza tym urządzenia połączone będą z siecią internetową, co pozwoli na zdalne odczytanie parametrów pracy urządzeń.

Na posesjach mieszkańców Lubartowa zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne: 2,36 kW, 3,15 kw oraz 5,05 kW. Wyprodukowana energia będzie dostarczana do sieci elektroenergetycznej w przypadku, jeśli nie będzie ona zużyta na bieżąco. Zbilansowanie energii wyprodukowanej ze zużytą możliwe będzie dzięki zainstalowaniu licznika dwubiegunowego.

W ramach projektu „Czysta energia dla Lubartowa” w obiektach prywatnych zostanie zamontowanych 180 instalacji solarnych, 142 instalacje fotowoltaiczne oraz wymienionych zostanie 40 kotłów opalanych biomasą. Serwis internetowy będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on‐line dla poszczególnych instalacji. Całkowita wartość projektu wynosi: 5 690 843,15 zł, natomiast wysokość dofinansowania to 4 294 365,51 zł.

J.A.